Sahibi hayvanına kötü davranıyor. Kime bildirmeliyim?

ahipli hayvana kötü davranılması durumunda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 24. maddesi ile Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 49. ve 50. maddelerinde hayvan hakları ihlali tutanağının tutulması ve hayvanlara el konulmasının şartları düzenlenmiştir. Buna göre; ilgili denetim elemanları tarafından yapılacak denetimle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumunda kötü şartlar tutanak altına alınır. Bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilere idari para cezası kesilir ve müdürlük tarafından bu hayvanlara el konulur. Denetim esnasında şikayet sahibi olarak bulunmanız, kötü şartların tespitinde eksiklik olmaması ve tutanağa bağlanması açısından önemlidir. Denetim sonucunda el konulan hayvanlar, size ya da bakımevlerine tutanakla teslim edilir.