DYS DENİZLİ DANIŞMANLIK

Amacımız

 

İhracat yapan ve yapacak kobilerin, ihracat uygulamada karşılaştıkları sorunları çözmede, destek olmaktayız.Amacımız en iyi çözümü sunmaktır. Eğer bizimle...

Avantajlarınız

-

   Takip edilebilir, raporlanabilir bir İhracat ve ithalat biriminiz olur.

   

    Eğitimli ve sorumluluk bilincine sahip, verimli bir çalışanınız olur.

 

   DYS 'deki devlet desteklerinden  en verimli ve maksimum seviyede     faydalanma.

 

Deneyim

 

Amacımız 30 yılı aşkın sürede kazanılan deneyimin ; kaliteli ve bilinçli çalışanların artmasına katkı sağlamak.

Dolaylı olarak dış ticaretin verimliliğini artırmaktır. 

Adımlarımız

1

Firmaların dış ticarette yaşadıkları sorunları ve talepleri tespit etmek...

2

Sorunları ve talepleri için en iyi çözümü bulmak ve firmaya uygun hale getirmek..Yoksa Dış ticaret birimi kurmak, doğru elemanı bulmak, eğitmek, sistem oluşturmak..

3

Sonuçta,

 Bilgili bir eleman

 Doğru ve hızlı işlem ve evrak

 Verimli bir raporlama....

İhracat yapan ve yapacak kobilerin ihracat-ithalat uygulamalarında karşılaştıkları sorunları çözmede destek oluyoruz...

ihracat ve İthalat Uygulama Desteğimiz

 

İhracat ve ithalatta kobilerin yaşadıkları sorunlara proje üreterek çözüme kavuşturuyoruz.

 

*Dış Ticaret Biriminin kurulması

*Personelin eğitimi

*İhracat opersyonunun gerçekleşmesine refakat edilmesi

*İthalat operasyonunun gerçekleşmesine refakat edilmesi

 

 

 

İhracat yapan ve yapacak kobilerin ihracat-ithalat uygulamalarında karşılaştıkları sorunları çözmede destek oluyoruz...

Dahilde İşleme Rejimi

 

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VE DAHİLDE İZİN BELGESİ

 

Ticaret Bakanlığı, döviz kazandırıcı faaliyetlerin artırılması amacıyla İhracat yapan ve yapmak isteyen firmalara Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullandırarak üretim maliyetlerini düşürmelerine destek olmaktadır.

Bu nedenle;

 

İthalat esnasında ödenmesi gereken aşıdaki masrafları ödemeyerek maliyetinizin rekabetçi olmasını sağlamaktadır.

- Gümrük Vergisi

- Kdv

- İlave Gümrük Vergisi (Kota ve Gözetime tabi olması durumunda)

- KKDF

 

Dahilde İşleme İzni Konusunda Desteğimiz;

DİİB Belgesinin başvurulması,

Alımı yapılacak ithal yada yerli hammaddenin belgeye uygun olarak alınmasında yardımcı olmak.

Belge ile ilgili revize, ek süre, kapatma işlemlerinin yapılması,

Telafi Edici Vergi ve Sarfiyatlarının kontrol edilmesi ve bilgilendirilmelerin yapılması,

Kapatma müracatının yapılması, dosyasının hazırlanmasına yardımcı olunması ve sürecinin takip edilmesi.

 

Dahilde İşleme Rejimi Nedir ?

 

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

 

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Uygulanabilir Sistemler Nelerdir?

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme sistemi uygulanmaktadır. Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir. Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

 

Kimler Dahilde İşleme İzni / İzin Belgesi Alabilir?

Gümrük Kanunu’nun 110 uncu maddesi uyarınca dahilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar bu rejimden faydalanabilmekte olup, ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.

 

Dahilde İşleme Rejiminde Teminat Uygulaması nasıldır?

Gümrük vergiler tutarının yüzde 20 fazlasıyla teminat verilmesi gerekir ancak, Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilmektedir.  Bu uygulama çerçevesinde belirli firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin sırasıyla %1, 5 ve 10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir

 

Dahilde işleme İzin Belgesi/İzni Kapatma Müracaatı Ne Şekilde Yapılır?

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında alınan orjinal sürenin yetersiz kalması durumunda ek süre alınması mümkündür. Ayrıca, haklı sebep halleri ve yangın, sel, don gibi mücbir sebep ile fevkalade hallere bağlı olarak süre uzatımı talep edilebilir. Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin ek süre talebi için elektronik ortamda Ticaret Bakanlığına, Dahilde İşleme İznine ilişkin ek süre talebi için ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gereklidir.

** Ticaret Bakanlığı Bilgilendirme Broşürü**

 

Hakkımızda

İhracata odaklanmış kobilerin devlet yardımlarına ulaşmalarına yardımcı olmak, mevzuat ve uygulamada yaşanılan sorunların üstesinden gelmeleri için destek olmak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. 

 

Dahildeİ İşleme İzni

İhracat Destekleri

KOSGEB Destekleri

Yatırım Teşvik Belgeleri

 

Amacımız  Ülke ihracatının yükselmesi için KOBİlere yardımcı olmak.

...

 

 

 

İhracat yapan ve yapacak kobilerin ihracat-ithalat uygulamalarında karşılaştıkları sorunları çözmede destek oluyoruz...

Adres:

Selçukbey Mah. Merkezefendi 

Denizli / Turkiye

 

Telefon: 

+90 536 571 93 94

 

Email: 

mehmetali@ubuz.org

 

 

.

İletişim

İsim  
E-posta  
Mesaj  
Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.